8.08.2014

3. Uluslararası 'Zeytin' Karikatürleri Yarışması 2014

Glrne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 3. Uluslararası 'Zeytin'  Karikatürleri Yarışması 2014.. Bu yarışma – din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın – amatör veya profesyonel tüm dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açıktır.. KonularA) 'Zeytin ve Kadın'  B) 'Zeytin' ..


Kyrenia – CYPRUS
September 20, 2014
( @ )


3. Uluslararası 'Zeytin'  Karikatürleri Yarışması 2014..

Glrne Belediyesi Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği 3. Uluslararası 'Zeytin'  Karikatürleri Yarışması 2014..
KATILIM KOŞULLARI:
1 – Bu yarışma – din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın – amatör veya profesyonel tüm dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açıktır...
2 – Konular:
A) 'Zeytin ve Kadın' 
B) 'Zeytin' 
(Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Karşı Karikatürler, Zeytin, Zeytincilik, Zeytin Yağı, Zeytin Dalı, Zeytin Ağacı, Zeytin Ağaçların Kesilmesi, Zeytin’in Yararları vd...)
3 – Yarışmaya gönderilecek eserler karikatür tarzında olmalıdır. Resim veya illistrasyon tarzında olan eserler kabul edilmez.
4 – Yarışmaya gönderilecek eserler dijital olacaktır… Ölçü: A4 veya A3... En fazla 300 dpi JPG... Siyah-beyaz veya renkli… Her katılımcı isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresini yazacaktır… Fotoğraf ve kısa özgeçmiş gönderilecektir… Karikatürler yazısız olacaktır.
5 – Yarışmaya gönderilen ve ön elemeden geçen karikatürler, Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’nin değerlendirmesine sunulmazdan önce, oluşturulacak bir web sayfasında yayınlanacak ve karikatürcü örgütlerin, benzer – taklit – çalıntı karikatürlere karşı oluşturulan uluslararası organizasyonların dikkatine ve itirazına getirilecektir... Herhangi bir karikatürün çalıntı – taklit veya benzer olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı tesbit edildiği taktirde o karikatür yarışma dışı bırakılacaktır...
6 – Yarışmaya en çok iki (2) eser ile katılmak mümkündür... 
7 – Eserler en geç 20 EYLÜL 2014 tarihine dek belirtilen e-posta adresine gönderilmiş olmalıdır... 
8 – Yarışmaya gönderilecek eserlerin yayınlanmış veya yayınlanmamış olmaları önemli değildir... Gönderilecek eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanmamış olmalıdır...
9 – Gönderilecek karikatürler, ödül alsın veya almasın, geri iade edilmeyecektir ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından oluşturulacak “Uluslararası Kıbrıs Karikatür Müzesi”nin arşivine kalacaktır…
10 – Yarışmada ödül kazanan eserlerin yanısıra, seçici kurulun uygun göreceği eserler bir albüm halinde yayınlanacak ve “13. Uluslararası Zeytin Festivali" kapsamında Girne Belediyesi önündeki açık mekanda sergilenecektir.
11 – Yarışma sonuçları, seçici kurul tutanağı ile birlikte, ödül kazanan çizerlere ve basın-yayın organlarına bildirilecektir... 
Yarışmada ilk üç ödülü kazanan çizerlerinin ödül törenine katılmaları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Girne Belediyesi’nce karşılanacaktır... 
“Özel Ödül” kazanan çizerlerinin ödül törenine katılmaları kendi imkanlarınca sağlanacak; konaklama ve diğer giderler Girne Belediyesi’nce temin edilecektir...
12 – Yarışmaya gönderilen tüm karikatürler, kart, poster, albüm, gazete, dergi, kitap, CD ve benzeri tekniklerle basılıp çoğaltılabilecektir. Katılımcılar yarışmaya eser göndermekle, yarışma koşullarını kabul ettiklerini ve gönderdikleri eserlerin yukarıda belirtilen yerlerde kullanımı halinde, gelecekte herhangi bir maddi tazmin istemeyeceklerini kabul etmiş olacaklardır.

ÖDÜLLER: 
1. Ödül: 1.000 Euro + Altın Madalya...
2. Ödül:     800 Euro + Gümüş Madalya...
3. Ödül:     600 Euro + Bronz Madalya...
10 veya 20 çizere Özel Ödül (Bronz Madalya)
---------------
GÖNDERİM ADRESİ:
olivecartoons@gmail.com
---

( English )
MUNICIPALITY OF KYRENIA CYPRIOT – TURKISH CARTOONISTS ASSOCIATION
3ND INTERNATIONAL “OLIVE” CARTOON CONTEST 2014 (KYRENIA – CYPRUS)

PARTICIPATION REQUIREMENTS:
1 – This contest and exhibition is open to all professional and amateur cartoonists of any nationality religion and ect…
2 – Subjects: 
'Olive and Women'
'Olive'
(Cartoons against detroying the olive trees, olive, olive industry, olive oil, olive branch, olive tree, cutting olive trees, benefit from olive etc...)
3 – Pieces of work to be sent for the contest should have the form of a cartoon… Pictures and illustrations will not be accepted…
4 – Cartoons to be sent for the contest should be in digital format... The sizes A4 or A3; with a minimum 300 dpi JPG... Coloural or black and white… Name, surname, address, phone number and e – mail address of each participant should be indicated… Cartoons submitted for the contest should not contain any script – writing on them... 
5 – The cartoons submitted to the contest which will be pre-elected will be put and exhibited on a web page for the attention and objection of international cartoon associations to overcome copying and steeling… Any cartoon which is copied, stolen or awarded in other cartoon contest will be disqualified…
6 – All participants are allowed to submit maximum two (2) cartoons… 
7 – All the cartoons must reach to the specified address till 20 SEPTEMBER 2014
8 – Being published or not is not important for the cartoons… The important thing is that they should not be awarded in any contest… 
9 – All cartoons eligible for an award or not shall not be returned and shall be stored in archive of the "Cyprus International Catoon Museum."
10 – Besides those cartoons which will be awarded, all the cartoons approved by the selection committee will be pubicated in an album and exhibited in Kyrenia village during the '13. International Olive Festival'.
11 – Results of the competition, as well as the selection committee decisions, will be released to the cartoonists who have qualified to receive awards, all participants and press... 
The transfer and accomodation expenses of the cartoonists who will win the first three awards will be paid by the Municipality of Kyrenia…
Only the accomodation expenses of the cartoonists who will win particular/distinctive awards will be paid by the Municipality of Kyrenia…
12 – All cartoons sent to the contest; card, poster, album, newspaper, magazine can be reproducible using CD and or other technigues… All participants have accepted the terms of the contest by submitting their works… The participants financial compensation in the future for all the above mentioned reproducible works…

AWARDS: 
1st Prize:  1.000 Euro + Gold Olive (Medal) 
2nd Prize:    800 Euro + Silver Olive (Medal) 
3rd Prize:     600 Euro + Bronz Olive (Medal) 
10 or 20 person “Special Prize” (Olive Medal)
---------------
SENDING ADDRESS:
olivecartoons@gmail.com