30.08.2017

1. Uluslararası Kudüs Karikatür Yarışması 2017, İstanbul, Türkiye

Konu : "Mirasımız Kudüs".. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır. (Yaş sınırı yoktur.).. Yarışmaya konu ile alakalı birden fazla karikatür gönderilebilir. (Eser sayı sınırlaması yoktur.)..
Son Tarih: 17 Kasım 2017..







İstanbul / TÜRKİYE
17 Kasım 2017
( P & @ )

Yarışma Bilgilendirmesi ve Katılım Koşulları

Amaç: 
1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan kadim şehir Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak. İşgalci devletin Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde sistematik olarak uyguladığı ayrımcı politikalar ve Mescid-i Aksâ özelinde gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat çekerek uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek. Kudüs bağlamında kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs şehrinin kültürel mirasa olan katkısını ve Kudüs şehrinin kültürel hayatımızdaki önemini kavramlar ve konular üzerinden gündeme getirmek.

Konu: Mirasımız Kudüs
"Mirasımız Kudüs” ana başlığı altında karikatüristler tarafından Kudüs şehri ile alakalı; insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesi beklenmektedir.
Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye'nin İstanbul ilinde Mirasımız Derneği tarafından düzenlenir.
Seçici kurul ve jüri üyeleri Kasım 2017'de toplanacaktır. Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni 7-17 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır.






1. Konu : "Mirasımız Kudüs"
2. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır. (Yaş sınırı yoktur.)  
3. Yarışmaya konu ile alakalı birden fazla karikatür gönderilebilir. (Eser sayı sınırlaması yoktur.) 
4. Yarışmaya gönderilen eserin daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir. 
5. Çizim tekniği serbesttir. (Dijital çizimler de yarışmaya gönderilebilir.) 
6. Yarışmaya ön kayıt için katılımcılar 
www.kudusCartoon.com
www.jerusalemcartoon.com
www.mirasimiz.org.tr 
web sitelerindeki katılım formunu doldurur. Katılım formu ile birlikte eser ya da eserlerini jpeg formatında en fazla 200 dpi, her bir eser için 5 MB'ı geçmeyecek şekilde kuduscartoon@gmail.com 
veya 
jerusalemcartoon@gmail.com 
adresine e-posta ile gönderir. 

7. Yarışmaya ön kayıt yaptıran katılımcılar eser ya da eserlerinin orijinalini ıslak imzalı katılım formu ile birlikte posta ya da kargo ile 

MİRASIMIZ DERNEĞİ 
Akşemsettin Mah. Halıcılar Cd. No:12
34080 Fatih 
İstanbul /TÜRKİYE 

adresine gönderir. (Eser dijital çizim ise kağıt çıktısı alınıp ön yüzüne ıslak imza atılması zorunludur.) 

8. Gönderilecek eserin orijinali en az A4 (21 X 29,7 cm) en fazla A3 (29,7X 42cm) ölçüsünde olmalıdır. 
9. Katılım formu, fotoğrafi, ıslak imzası vb. eksik olan eserler değerlendirme dışı kalır. 
10. Eserin postada zarar görmesinden Mirasımız Derneği sorumlu değildir. 
11. Yarışmaya katılan eserler geri iade edilmeyecektir. 
12. Katılımcının yarışmaya katılacağı eser-(ler) 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 21-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Mirasımız Derneği'ne lisans verdiğini ve devir ettiğini, Mirasınız Derneği'nin söz konusu eser-(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. 
13. Ödül alan tüm katılımcıların, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Mirasımız Derneği tarafından karşılanacaktır. 
14. Yarışmaya son katılma tarihi 17 Kasım 2017 Cuma günüdür. 
15. Yarışmaya jüri üyeleri ve 1. derece yakınları o sene yarışmaya katılamazlar. 
16. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin web sitesinde yer alması konusunda karar verme yetkisi Mirasımız Derneği'ne aittir.

Ödüller:
Birincilik Ödülü 15.00O TL.
İkincilik Ödülü 10.00O TL.
Üçüncülük Ödülü 7.500 TL.

Mirasımız Derneği Özel Ödülü 1.OOO TL.
Naci el-Ali Özel Ödülü               1.OOO TL.
Necmettin Erbakan Özel Ödülü 1.OOO TL.
II. Abdulhamid Han Özel Ödülü 1.OOO TL.
Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü 1.OOO TL.

Jüri:
Hasan AYCIN / Çizer (Türkiye)
Şafak TAVKUL / Ressam-Çizer (Türkiye)
Turan DERTLİ / Ressam-Çizer (Türkiye)
Naser JAFARI / Çizer (Ürdün)
Ahmet ALTAY / Çizer (Türkiye)
Murat YILMAZ/ Çizer (Türkiye)
Asım GÜLTEKİN / Yazar (Türkiye)

Katılım Formu:
http://www.kuduscartoon.com/MKKYForm.pdf
Kaynak & Yarışma Koşulları:
http://www.kuduscartoon.com/MKKYSartname.pdf